A frame kuće

A frame kuće predstavljaju kuće sa strmo zakošenim stranama krova, koje obično počinju na ili blizu linije temelja, a sastaju se na samom vrhu u obliku slova A. A frame drvene kuće spadaju u jedne od najpopularnijih drvenih kuća na svetu. A frame drvene kuće predstavljaju savršen izbor za vikendicu ili kuću u planinskim predelima i mestima van grada.

Kategorija

A frame kuća

Golija

Kategorija

A frame kuća

A frame Ekonomik

Kategorija

A frame kuće

A frame kuća 2

Kategorija

A frame kuća

A frame kuća 1