Drvene prizemne kuće

Prizemne drvene kuće su modeli izgrađeni kao potkrovlje sa veoma zanimljivim ambijentom. Prizemne drvene kuće imaju niže bočne zidove, deo kosog plafona koji prati unutrašnju stranu krova i središnji deo drvene kuće sa standardnom visinom. Kosi delovi plafona izgledaju veoma zanimljivo, jer se, praktično, ceo tavanski prostor drvene kuće pretvara u korisnu površinu.

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Venčane

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Babe 2

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Mala Ivanča

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Sopot

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Kosmaj 1

Kategorija

Prizemne kuće

Drvena kuća Badnjevac

Kategorija

Prizemna kuća

Drvena kuća Tara