Da li su drvene kuće dugovečne?

Dugovečnost drvenih kuća može zavisiti od nekoliko faktora, kao što su:

  • Vrsta drveta koja se koristi
  • Kvalitet gradnje
  • Uslovi životne sredine u kojoj se kuća nalazi

 

U svakom slučaju, drvene kuće mogu biti dugovečne ako su pravilno izgrađene, održavane i zaštićene od vlage, insekata i drugih faktora koji mogu izazvati propadanje.