Održavati šumu, znači održavati život

Korišćenje drveta kao građevinskog materijala podrazumeva očuvanje biodiverziteta, obnavljanje šuma na način da se održi njihov potencijal na nivou zadovoljavanja ekoloških, ekonomskih i socijalnih potreba danas, ali i u budućnosti. Održavati šumu, znači održavati život. Ekološki pristup građenju kuća predstavlja upotrebu održivih i recikliranih materijala.

Drvo je jedini živi materijal koji se danas koristi za izgradnju kuća, spoljno i unutrašnje oblaganje, dizajn enterijera, nameštaja i drugih predmeta.

Danas, drvo se može oblikovati prema najmodernijem dizajnu. Drvo je čvrsto, održivo, obnovljivo i atraktivno!