Drvo doprinosi mentalnom zdravlju

Prirodni materijali, poput drveta, imaju prednost po naše mentalno zdravlje, zahvaljujući dobrim antialergijskim, izolacionim i drugim dobrim karakteristikama.

Većina savremenog stanovništva provodi većinu života u zgradama, a na mentalno zdravlje čoveka poprilično utiče okruženje.

Studije su pokazale da su, osobe okružene sa manje od 20% prirodnih površina, prilično nezadovoljnije životom od onih koji žive u područijima sa više prirodnih materijala.

Takođe, određene studije su pokazale da prisustvo drvenih materijala na radnom mestu povećava produktivnost zaposlenih, smanjuje izostanak sa posla i utiče na bolji nivo koncentracije.

Zdravlje je naše najveće bogatstvo!